Yealink VP59 Video IP Phone
87,325.00 Kshs 87,325.00 Kshs 87325.0 KES
Yealink BYOD-BOX Cable Hub
16,900.00 Kshs 16,900.00 Kshs 16900.0 KES
Yealink CP700 Conference Speaker Phone
16,125.00 Kshs 16,125.00 Kshs 16125.0 KES
Yealink CP900 Conference Speaker Phone
25,275.00 Kshs 25,275.00 Kshs 25275.0 KES
Yealink CP960 Conference IP Phone
85,650.00 Kshs 85,650.00 Kshs 85650.0 KES
Yealink MCore Kit-MS Native Microsoft Teams Rooms System Kit
239,675.00 Kshs 239,675.00 Kshs 239675.0 KES
Yealink MCore-MS Microsoft Teams Preloaded Mini-PC
191,950.00 Kshs 191,950.00 Kshs 191950.0 KES
Yealink SIP-T41S IP Phone
17,550.00 Kshs 17,550.00 Kshs 17550.0 KES
Yealink SIP-T42S IP Phone
19,225.00 Kshs 19,225.00 Kshs 19225.0 KES
Yealink SIP-T58A Smart Media Phone
50,700.00 Kshs 50,700.00 Kshs 50700.0 KES
Yealink UH36 DUAL Teams Professional Headset
11,100.00 Kshs 11,100.00 Kshs 11100.0 KES
New!
Yealink UVC30 ContentCamKit Camera with wall bracket
60,250.00 Kshs 60,250.00 Kshs 60250.0 KES
Yealink UVC30 Desktop Video Conferencing Camera
38,700.00 Kshs 38,700.00 Kshs 38700.0 KES
Yealink UVC30 Room Video Conferencing Camera
73,925.00 Kshs 73,925.00 Kshs 73925.0 KES