Yealink VP59 Video IP Phone
73,500.00 Kshs 73,500.00 Kshs 73500.0 KES
Yealink CP960 Conference IP Phone
72,175.00 Kshs 72,175.00 Kshs 72175.0 KES
Yealink SIP-T58A Smart Media Phone
42,675.00 Kshs 42,675.00 Kshs 42675.0 KES