Yeastar S50 S-Series IP PBX
70,425.00 Kshs 70,425.00 Kshs 70425.0 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
32,250.00 Kshs 32,250.00 Kshs 32250.0 KES
Yeastar S300 S-Series IP PBX
156,475.00 Kshs 156,475.00 Kshs 156475.0 KES
Yeastar S100 S-Series IP PBX
86,700.00 Kshs 86,700.00 Kshs 86700.0 KES