Yeastar GSM High Gain Antenna
2,531.15 KSh 2,531.15 KSh 2531.15 KES
Yeastar 4G LTE Module
30,018.45 KSh 30,018.45 KSh 30018.45 KES
Yeastar WCDMA Module
21,896.00 KSh 21,896.00 KSh 21896.0 KES
Yeastar GSM Module
19,422.35 KSh 19,422.35 KSh 19422.350000000002 KES