Yeastar GSM High Gain Antenna
2,641.20 KSh 2,641.20 KSh 2641.2000000000003 KES
Yeastar 4G LTE Module
31,323.60 KSh 31,323.60 KSh 31323.600000000002 KES
Yeastar WCDMA Module
22,848.00 KSh 22,848.00 KSh 22848.0 KES
Yeastar GSM Module
20,266.80 KSh 20,266.80 KSh 20266.8 KES